Doğalgaz işletmesi

Doğalgaz altyapı çalışmalarımız 2014 şubat ayı itibariyle tamamlanmış olup.

2014 Mart ayından itibaren katılımcılarımıza Doğalgaz tedariği sağlanmaya başlanmıştır.

 

 DOĞALGAZ BAŞVURU EVRAKLARI

  1. Sicil kayıt sureti
  2. Sicil gazetesi kurulum bildirgesi
  3. Tapu fotokopisi
  4. Saat başı tüketim bildirim ve talep dilekçesi
  5. Vergi levhası
  6. İmza beyannamesi
  7. Endüstriyel tesisat projesi
  8. Teminat mektubu
  9. Teminat mektubu tutanağı