Elektrik İşletmesi

Kilis Organize Sanayi Bölgesinde yatırım için elektrik enerjisi isteyen girişimci ihtiyacı olan kurulu gücünü, tarifesini, adresini ve faaliyet amacı belirtilerek Bölge Müdürlüğüne yazılı istekte (Enerji Müsaadesi isteğinde) bulunur.Tüm Proje onayları bölgemizce yapılmakta olup,1000 KVA kadar olan Trafo geçici kabul işlemleride bölgemiz personeli tarafından yapılmakta,1000 KVA ve üzeri tesisler Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılmaktadır.Abonelik işlemi Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılır.

Abonelik işlem sırası aşağıda verilmiştir.
1) Enerji talep dilekçesi (Enerji Müsaadesi)
2) Mülkiyet belgesi ( Tapu veya Kira Sözleşmesi )
3) Yapı ruhsatı
4) Onaylı elektrik projesi (KOSB)
5) Fiziki bağlantı talebi
6) Geçici kabul işletmeye açış yazısı ( KOSB)
7) Bağlantı ve kontrollük ücreti ( Bölge Müdürlüğü Muhasebe Servisine Yatırılacak)
8) Güvence bedeli verecek ( Teminat Mektubu veya Nakit)
9) Katılımcıya ait Vergi Levhası, Yetki Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Imza Sirküsü, Işyeri Açma Çalışma Belgesi, Ana Sözleşme getirilecektir.

Katılımcı tüm evraklarını tamamladıktan sonra, tarife grubunu seçerek Bölge Müdürlüğümüzde Elektrik enerjisi Tedarik Sözleşmesi imzalayacak ve daha sonra enerji kullanabilecektir. Katılımcıya KOSB Yönetim Kurulu' nun belirlediği tarifeler uygulanır. Katılımcının KOSB içinde kurulu tesisine ait Sanayi Sicil Belgesi getirmesi halinde sanayi tarifesi uygulanır. Katılımcı Bölge Müdürlüğünün haberi olmaksızın başka bir katılımcıya veya kiracıya elektrik veremez.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi Katılımcılarına Enerji tedariği  21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5398 sayılı Kanun gereği 12.02.2007 tarihinde TEDAŞ` dan devir alınmıştır.

 

Bu tarihten itibaren elektrik dağıtım, bakım ve onarım işleri Bölge Müdürlüğü imkanları ile yapılmakta olup kesintisiz şekilde 7x24 saat süreli hizmet verilmektedir.

Organize bölge müdürlükleri,12.04.2000 tarihli 4562 sayılı Organize sanayi Bölgeleri kanunu kapsamında, Lisans almak kaydı ile onaylı sınırları içinde Dağıtım ve Üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz  23.03.2007 tarihinde EPDK`ya Lisans müracaatı yaparak  21.02.2008 tarihinde 49 yıllığına OSB DAĞITIM LİSANSI  alınmıştır.

Bölgemiz içerisinde bulunan yatırımcı firmalara daha kaliteli ve ucuz enerji imkanı sağlayabilmek için,2013 yılı Mart ayından itibaren TEİAŞ Sistem kullanıcısı abonesine geçilmiş ve yine 2013 yılının Haziran ayından itibaren,Serbest tüketici hakkımızı kullanarak,Özel Tedarikçi firmadan enerji temin edilmeye başlanılmıştır.

 

 

 

,