Hakkımızda

KİLİS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  

       Kilis Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Valiliği’ nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na yaptığı müracaatla 1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görülerek 1991 yılında yatırım programına alınmıştır. 1993 yılında yer seçimi yapılarak 1995 ve 1996 yıllarında halihazır harita, imar ve parselasyon planı, jeolojik etüt, altyapı zemin araştırma etüdü, altyapı gibi avan ve uygulama projeleri Bakanlık tarafından ihale edilmiştir.Yapılan plan ve proje mühendislik hizmetleri sonucunda Kilis Organize Sanayi Bölgesinin bölge alanı olan 90 hektarlık saha pazarlık usulü ile satın alınmıştır.

 

       Bölgenin onaylı imar planına göre 8 adet yapı adasında en küçüğü 4.761 m² , en büyüğü 30.520 m² olmak üzere toplam 50 adet sanayi parseli mevcut iken, yatırımcıların talepleri üzerine bazı parseller tevhit edilerek (birleştirilerek) en küçüğü 4.762 m², en büyüğü 42.818 m² alanlarda olmak üzere toplam sanayi parseli 37’e düşmüştür. Tekrar yapılan düzenleme ile tekrar 43 parsel oluşturulmuş ve bu parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edilmiştir.

           Bölgemizde 128 hektarlık genişleme alanı çalışmalarının sonuna gelinmiş olup oluşan sanayi parsellerinin tamamının ön tahsisi yapılmıştır.

        

 

BÖLGEMİZDE FAALİYETTE OLAN FİRMALARIN

SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 

 

SEKTÖR

FİRMA SAYISI

GIDA SANAYİ

9

DOKUMA VE GİYİM SANAYİ (TEKS.)

8

PLASTİK SANAYİ

4

DEKORASYON SANAYİ

2

TEMİZLİK KİMYA VS

2

DİĞER

11

TOPLAM FİRMA SAYISI

36